Priser

Prisoversikt

Vi operer med faste priser, ingen skjulte kostnader

Vår behandlingavgift per visum

For konsulater/ ambassader som er lokalisert i Norge

625

For konsulater/ ambassader som er lokalisert i Europa

750

Frakt

Rekommandert brev

250,-

DHL Express i Norge. Henting/ levering

 450,-

DHL Express i Utlandet

 550,-

Levering og henting i Oslo (per vei)

 300,-

Levering til Gardermoen

 1000,-

Diverse

Bildefremkalling

 125,-

Utfylling av søknadskjema

 125,-

* Alle priser er inkludert MVA.