Om oss


Visum Consulting AS er et selskap spesialisert innen anskaffelse av visum, oversettelse og legalisering av dokumenter.

Å søke visum kan ofte være en ressurskrevende prosess og et irritasjonsmoment for de fleste reisende. Vår oppgave er å gjøre dette enklere. Vi håndterer visumsøknader til de fleste land som har ambassade i Norge og i Europa – direkte eller gjennom våre samarbeidspartnere.

Oversettelse og legalisering av dokumenter kan også være tidkrevende og ofte må man ha kontakt med mange ulike instanser for å behandle ett enkelt dokument (translatører, UD, UDI, handelskammer, ambassader og konsulater). Vår oppgave er å gjøre det så enkelt som mulig ved å gjøre den jobben for deg! Vi har konkurransedyktige priser. Raskt, enkelt, tilgjengelig og tillit er vår måte å tilby god service.

Vi sørger for at denne prosessen blir Enkel, Hurtig og Trygg.

Enkel
Visumprosessen kan være resurskrevende. Vår oppgave er å gjøre dette enklere for reisende.
Vi har laget en liste over alle dokumenter som trengs til enhver type visum slik at de enkelt kan finne det de trenger. Vi er også behjelpelig med å skaffe til veie de påkrevde dokumentene som kreves for en del visum. Slik som for eksempel invitasjon til Russland. 

Hurtig
Ofte tenker man ikke på visum når en reise planlegges. Vi behandler søknader på dagen og er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Vi forstår at dersom noen opplever et problem så er det viktig å få svar fortest mulig. Vi etterstreber å være raske, slik at våre kunder skal slippe å vente.

Trygg
Vi tar sikkerhet og personvern svært alvorlig. All informasjon som er digitalt lagret i vår database brukes kun der det er nødvendig for å fullføre din bestilling. Vi vil alltid behandle den informasjonen som kundene betror oss med den største diskresjon, og vi kommuniserer den aldri til en tredje part. Alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere har taushetsplikt.

“Feil i visumsøknader og mangel på riktige dokumenter kan føre til at søknadsprosessen tar lang tid, og blir kostbar.
Ved å la oss gjøre jobben, sørger vi for at dette blir riktig første gang. “