Land: Ukraina visum

Informasjon om visum til Ukraina

Informasjon om forretningsvisum til Ukraina

Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må søke om visum, uansett formålet med reisen.

Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må søke om visum, uansett formålet med reisen.

Norske statsborgere som skal til Ukraina for å bosette seg, ha fast ansettelse, studere, tjenestegjøre som diplomat eller gjenforenes med familie må søke om visum eller oppholdstillatelse før innreise. Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må søke om visum, uansett formålet med reisen.

Norske statsborgere som skal til Ukraina av andre grunner enn de ovennevnte kan reise til landet og oppholde seg der i inntil 90 dager uten visum så fremt de har gyldig pass. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige.

Send oss følgende dokumenter for visum til Ukraina


  • Pass: med minst to sammenhengende, ustemplede sider, gyldig i 6 måneder etter utreise fra Ukrania
  • Søknadskjema:  Utfylt og signert. Visum Consulting AS  kan hjelpe deg med utfylling av søknadskjemaet.
  • Passfoto:  Et passbilde med hvit bakgrunn. Visum Consulting AS kan ordne passbilde for deg. Du kan sende et bilde av deg med hvit bakgrunn til post@visumconsulting.no
  • Statsborgere fra ikke europeise land: Kopi av oppholdstillatelse / Bostedsattest i Norge.
  • Invitasjon: Fra deres partner i Ukraina.
  • Garanti: Garantibrev fra deres arbeidsgiver i Norge.

Ukrania visumavgift og behandlingstid for norske statsborgere

Type visum gyldighet behandlingstid Ambassade avgift Service avgift Total
En innreise 90 dager 10 arbeidsdager 780 625 1405
To innreiser 90 dager 10 arbeidsdager 780 625 1405
Flere innreiser 90 dager 10 arbeidsdager 780 625 1405

Søk visum her:

Navn (required)

Adresse (required)

Telefon (required)

E-Post (required)

Faktureringsadresse - Hvis annerledes

Destinasjonsland (required)

Planlagt Ankomstdato (required)

Visumtype (required)
TuristvisumForretningsvisum

Visum Varighet (required)
1 - 30 Dager31 - 60 Dager61 - 90 DagerLengre enn 90 Dager

Melding

Informasjon om turistvisum til Ukraina

Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må søke om visum, uansett formålet med reisen.

Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må søke om visum, uansett formålet med reisen.

Norske statsborgere som skal til Ukraina for å bosette seg, ha fast ansettelse, studere, tjenestegjøre som diplomat eller gjenforenes med familie må søke om visum eller oppholdstillatelse før innreise. Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må søke om visum, uansett formålet med reisen.

Norske statsborgere som skal til Ukraina av andre grunner enn de ovennevnte kan reise til landet og oppholde seg der i inntil 90 dager uten visum så fremt de har gyldig pass. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige.

Send oss følgende dokumenter for visum til Ukraina


  • Pass: med minst to sammenhengende, ustemplede sider, gyldig i 6 måneder etter utreise fra Ukrania
  • Søknadskjema:  utfylt og signert. Visum Consulting AS  kan hjelpe deg med utfylling av søknadskjemaet.
  • Passfoto:  Et passbilde med hvit bakgrunn. Visum Consulting AS kan ordne passbilde for deg. Du kan sende et bilde av deg med hvit bakgrunn til post@visumconsulting.no
  • Statsborgere fra ikke europeise land: Kopi av oppholdstillatelse / Bostedsattest i Norge

Ukrania visumavgift og behandlingstid for norske statsborgere

Type visum gyldighet behandlingstid Ambassade avgift Service avgift Total
En innreise 90 dager 10 arbeidsdager 780 625 1405
To innreiser 90 dager 10 arbeidsdager 780 625 1405
Flere innreiser 90 dager 10 arbeidsdager 780 625 1405

Søk visum her:

Navn (required)

Adresse (required)

Telefon (required)

E-Post (required)

Faktureringsadresse - Hvis annerledes

Destinasjonsland (required)

Planlagt Ankomstdato (required)

Visumtype (required)
TuristvisumForretningsvisum

Visum Varighet (required)
1 - 30 Dager31 - 60 Dager61 - 90 DagerLengre enn 90 Dager

Melding