Land: Nederland visum

Informasjon om visum til Nederland

Informasjon om visum til Nederland

Schengen avtale

Schengenområdet består av 27 europeiske land. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll. Hvis du har gyldig visum eller oppholdstillatelse i et av disse landene, kan du også besøke de andre landene.

Schengenområdet består av

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike

Krysse grenser i Schengenområdet

  • Når du reiser inn og ut av Schengenområdet, må du vise passet ditt.
  • Hvis du har et innreiseforbud, vil du ikke få lov til å reise inn i Schengen. Dette gjelder for eksempel hvis du er utvist fra et annet Schengenland på grunn av kriminalitet.

Besøksvisum/Schengenvisum

  • Hvis du har gyldig besøksvisum i et av Schengenlandene, kan du også besøke de andre landene.
  • På visumet står det hvor mange ganger du kan reise ut og inn av Schengen (en, to eller flere ganger).
  • Hvis visumet ditt bare er gyldig for én innreise, må du huske at hvis du reiser ut av Schengen, for eksempel til Storbritannia, Irland, Russland eller Tyrkia, kan du ikke reise inn i Schengen igjen uten å ha fått nytt visum. Det er derfor viktig at du skriver hvor mange ganger du skal reise ut og inn av Schengen i løpet av besøket i søknaden din om besøksvisum.