Land: Irak visum

Informasjon om visum til Irak

Informasjon om visum til Irak


Nordmenn må ha visum for opphold i Irak. Visum kan søkes på forhånd.

Nordmenn må ha visum for opphold i Irak. Visum kan søkes på forhånd.

Nordmenn må ha visum for opphold i Irak. Visum kan søkes på forhånd.

Norge har ikke egen ambassade i Irak, kun et lite ambassadekontor i Bagdad underlagt ambassaden i Amman, Jordan, som har ansvaret for Irak. Derfor, samt på bakgrunn av den vanskelige sikkerhetssituasjonen i landet, er norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere ytterst begrenset.

For reiser til den kurdiske regionen (Kurdistan) i Irak (provinsene Erbil, Suleimania og Dohuk) i Nord-Irak kan det være mulig å få visum ved ankomst. Dette visumet anerkjennes imidlertid ikke av sentralmyndighetene i Bagdad, og kan således ikke benyttes for reiser til resten av Irak.

Irakiske myndigheter anser norske statsborgere av irakisk opprinnelse som irakiske borgere.

Send oss følgende dokumenter for visum til Irak


  • Pass: Må ha to sammenhengende, ustemplede sider, gyldig i 6 måneder etter utreise fra Irak
  • Søknadsskjema: utfylt og signert Visum Consulting AS kan hjelpe deg med utfylling av søknadskjemaet.
  • Bilde: to passbilde med hvit bakgrunn. Visum Consulting AS kan ordne passbilde for deg. Digitalt passbilde kan sendes post@visumconsulting.no
  • Invitasjon: Invitasjon fra invitert part i Irak
  • Kopi av pass: Kopi av informasjonssiden i Irakiske legitimasjon (dersom du er født i Irak og har en travel dokument)

Søk visum her:

Navn (required)

Adresse (required)

Telefon (required)

E-Post (required)

Faktureringsadresse - Hvis annerledes

Destinasjonsland (required)

Planlagt Ankomstdato (required)

Visumtype (required)
TuristvisumForretningsvisum

Visum Varighet (required)
1 - 30 Dager31 - 60 Dager61 - 90 DagerLengre enn 90 Dager

Melding