Land: Georgia visum

Informasjon om visum til Georgia

Norske borgere trenger ikke visum til Georgia for opphold på opptil et år. Ved eventuelle spørsmål kan man kontakte Georgias ambassade i Oslo